SM i orientering 2024
SM 2024
menu
SM Orientering 2024

Träningspaket

Träning inför SM-tävlingarna i Lång, Medel och Stafett erbjuds i 7 olika områden under 2024.

1. Västerljung

Öppet för träning

Hela året

Området ligger dikt intill terrängen för Lång-SM, endast järnvägen skiljer dem åt. Terrängen har de senaste åren drabbats av ett antal avverkningar på grund av granbarkborrens härjningar, senast nu i februari, men det bjuds ändå på fina detaljrika partier, liksom snabblöpta områden med måttlig kupering, precis som i SM-terrängen. Där finns en bana på 9,1 km med varianter på 7,8 km respektive 6,3 km. Parkering och banor utgår från Norrbyvallen i Västerljung

Karta

Västerljung, ritad inför Medel-DM 2017 av Indulis Peilans och Edmunds Zvaigzne, konverterad till ISOM 2017 och reviderad av Anders Runander 2018 - 2024. Skalan är 1:10000 (pga detaljrikedomen, kartan har inte genomgått anpassning för att tryckas i skala 1:15000), storlek A3.

Vägvisning i Google Maps

2. Bergs Gård

Öppet för träning

Hela året

Även detta område ligger i anslutning till terrängen för Lång-SM, men på östra sidan om väg 219. Terrängen är relativt detaljrik med måttlig kupering, skogsbruk har förekommit de senaste 30 åren i området med både nu uppväxt skog, några täta partier samt nyare avverkningar och gallringar. En bana på 8,3 km med en kortare variant på ca 6,5 km erbjudes. Parkering och banor utgår från Bergs Gård som även har MTB-center, gårdsbutik, café mm.

Karta

Bergs Gård, som är del av kartdatabasen Långmaren-Örboholm, användes senast vid Trosa Skogslopps medeldistanstävling 2019. Reviderades sammanhängande 2012 av Indulis Peilans, därefter har revidering i delar skett kontinuerligt 2013 - 2022 (även i mindre omfattning 2024) av Anders Runander. Skalan är 1:10000 (pga detaljrikedomen, kartan har inte genomgått anpassning för att tryckas i skala 1:15000), storlek A4.

Vägvisning i Google Maps

3. Källvik

Öppet för träning

7 mars - 10 maj

1 juli - 10 sep

Terräng: Kustterräng relevant för SM i medeldistans och stafett. Alternativ 1, Medelbana: 5.9 km. Alternativ 2, Gafflade banor: 5.5 km, upp till 18 st slumpade gafflingsvarianter, tänkt som stafettövning med gemensam start för ett flertal löpare. OBS! De gafflade banorna delar vissa kontroller med och går i samma stråk som medelbanan så lämpligen genomför respektive löpare endast ett av träningsalternativen, antingen medelbanan eller den gafflade banan.

Karta

Kartritare: Carl Bachman (kartritare för SM-kartorna)

eventor

Mer info Källvik

Vägvisning i Google Maps

4. Svärdsklova

Öppet för träning

7 mars - 10 maj

1 juli - 10 sep

Terräng: Kustterräng relevant för SM i medeldistans och stafett. Medelbana om fem korta slingor med gemensam utgångspunkt: totalt 6.2 km, pris 80 kr/karta (banan lämpar sig för OL-intervaller då respektive slinga är en dryg km)

Karta

Kartritare: Håkan Alderud (karta avsedd för träning)

eventor

Mer info Svärdsklova

Vägvisning i Google Maps

5. Ryssbergen

Öppet för träning

25 mars - 10 maj

1 juli - 10 sep

Terräng: Sörmlandsterräng med inslag relevanta för SM i lång-, medeldistans och stafett. Medelbana: 6.0 km.

Karta

Kartritare: Peter Rasmussen (kartritare SM-karta medel och stafett)

eventor

Mer info Ryssbergen

Vägvisning i Google Maps

6. Nynäs

Öppet för träning

1 aug - 10 sep

Nynäs ligger 30 km nordöst om Nyköping. Skogen är en del av Nynäs naturreservat. Terrängen är relevant för både Medel och Stafett SM. Banan är av medelkaraktär och mäter 6.2 km med möjligheter till avkortning. OBS! Samma banor som användes hösten 2023. De är alltså inte omlagda.

Karta

Ritad av Kent Bergendahl 1989-90. Senast reviderad och konverterad till ISOM 2017 av klubbmedlemmar 2018. Användes vid Vårtrippeln 2019. En enklare revidering har gjorts 2023 utifrån Lantmäteriets flygbilder.

Vägbeskrivning

Parkering får ske vid Brevik parkering där banans mål är beläget. Parkeringen utgör även parkering för Sörmlandsleden. Infart från väg 219 mot Nynäs Slott. Fortsätt på samma mindre väg ca 1,5 km efter slottet.

eventor

Mer info Nynäs

Vägvisning i Google Maps

7. Björken Södra

Öppet för träning

1 aug - 10 sep

Skogen är en del av Nynäs naturreservat. Terrängen är relevant för både Medel och Stafett SM. Banan är av medelkaraktär och mäter 6.4 km med möjligheter till avkortning.

Karta

Björken, OK Hällen: Ritad 2012-2013 av Roy Fransson. Användes vid Stigtomtakavlen 2014. En enklare revidering har gjorts 2023 utifrån Lantmäteriets flygbilder.

Vägbeskrivning

Vägbeskrivning: Parkering får ske vid f.d. Nynäs IK idrottsplats vid Bygd där banans mål är beläget. Avfart från E4 vid Tystberga. Fortsätt sedan mot Studsvik/Nynäs slott efter Tystberga ca 8 km. Ca 700 meter innan vägen når fram till väg 219 sväng av på mindre grusväg i östnordöstlig riktning. Grusvägen gör vid utfarten en skarp vinkel mot landsvägen. Följ den lilla vägen ca 500 meter till platsen som utgör banans mål. Parkera i anslutning till de gamla omklädningsbarackerna på anvisad plats. (OBS! Samma banor som användes hösten 2023. De är alltså inte omlagda.)

eventor

Mer info Björken Södra

Vägvisning i Google Maps

Kostnad

Medeldistansbanor 80 SEK per karta.

Gafflade banor 200 kr per paket (om tre kartor)

Beställning av kartor

Träningsområde 1 och 2

Skicka ett mail till birgittarm.wallin@gmail.com eller tel: 072-522 5228 (Birgitta Wallin)

Träningsområde 3 till 7

Skicka ett mail till

kontakt@orienteringssm2024.se

Ange klubb, antal kartor av respektive område, er adress samt planerat datum för träning på respektive område. (för område 3 anges antal kartor för alternativ 1 och antal paket för alternativ 2)

Betalning

Betalning träningsområde 1 och 2

Trosabygdens OK

Swish: 123 664 47 93

(Ange klubb i Meddelandefältet)

Betalning träningsområde 3 till 7

Nyköpings OK

Swish: 123 179 17 63

(Ange klubb i Meddelandefältet)

Önskas faktura, ange både leveransadress och fakturaadress vid beställning.

Ett bekräftelsemail skickas till beställande e-postadress samma dag som kartorna sänds, om det sker med post. Vid annan överenskommen upphämtningsplats lokalt i Nyköping skickas bekräftelse om tid och plats för detta.

Frågor

Vid frågor, kontakta:

Ida Hylander, tel: 076-1084430

Boende

Bergs gård har uthyrning av stugor och hus (även av typ vandrarhem) vid gården, Hållsviken och Källvik. Se https://www.bergsgard.se/

Trosabygdens OK:s klubbstuga vid Häradsvallen i Vagnhärad kan bokas för dusch och bastu.

Boende i närheten av Nynäs: STF vandrarhem Bränneriet i anslutning till Nynäs slott. Vandrarhemmet är vackert beläget i närheten av träningsområdena 6 och 7. För bokning se hemsida www.svenskaturistforeningen.se

Övriga boenden norr om Nyköpings tätort:

Horsvik vandrarhem (Studsvik) info@horsvik.se 0155-26 31 00 Bokningsförfrågan gör du via epost eller telefon.

Oppeby rooms (Tystberga) https://www.oppebyrooms.se/  info@oppebyrooms.se +46(0)73-2203 62 08

Tystberga Logi (Tystberga) tystbergalogi.se kontakta oss: info@tystbergalogi.se Telefon: 0739 - 727 728

Vikstugan (Tystberga) karrgardsforvaltning.se/vikstugan/ Bokas på airbnb, se hemsida

Nyköpings OK
Trosabygdens OK
Nyköpings Kommun
Trosa Kommun
Gästabudsstaden
Svenska orienteringsförbundet